• شرح جنس

 • کلید اتوماتیک
 • کلید فیوز
 • کلید گردان
 • کلید مینیاتوری
 • کنتاکتورها و بی متال ها
 • تایمرها
 • ترانس جریان
 • لوازم اندازه گیری
 • خازن
 • فیوزهای بکس و کتابی
 • چراغ سیگنال و شاسی استپ و استارت
 • ترمینال ریلی رعد
 • داکت های مختلف
 • ورق تابلوهای دیواری
 • ورق تابلوهای ایستاده
 • رنگ الکتراستاتیک
 • شمش مسی
 • کارخانه سازنده یا کشور سازنده

 • اشنایدر- مولر- زیمنس ABB-
 • پیچاز
 • کاوه- برماس
 • اشنایدر- لگراند- زیمنس
 • اشنایدر- زیمنس
 • اسپیک- شراک- تله مکانیک
 • مگ الکتریک
 • آریا – ادنیس
 • پارس خازن- صبا خازن
 • لیندر- ETI
 • تله مکانیک
 • رعد
 • رعد
 • 1.5 میلیمتر
 • 2 میلیمتر
 • 80 میکرون به بالا
 • باهنر- مس کاوه